Rao vặt: Điện thoại

Tiêu đề rao vặt Khu vực Ngày gửi Lượt xem
Ống thép đúc phi 127 dày 10 ly, phi 114 dày 6 Khác 23-11-2017 71
Ống thép đúc phi 219 dày 8 ly 18, phi 325 Khác 23-11-2017 70
Ống thép đúc phi 325 dày 8 ly 4, phi 355 x 11ly Khác 23-11-2017 73
Ống thép đúc phi 273 dày 9 ly 27, phi 406 Khác 23-11-2017 76
Ống thép đúc phi 508 dày 12 ly 7, phi 219 8inh Khác 23-11-2017 74
Ống thép đúc phi 219 dày 8 ly 18 8inh, phi 325 Khác 23-11-2017 73
Ống thép đúc phi 168 dày 7 ly 11, phi 508 Khác 23-11-2017 87
Ống thép đúc phi 34 dày 8 ly 5, phi 76 dày 13 ly Khác 21-11-2017 82
Ống thép đúc phi 273 dày 9 ly 27, thép ống phi 27 Khác 18-11-2017 76
Ống thép đúc phi 325 dày 8 ly 4, phi 406 dn400 Khác 18-11-2017 76
Ống thép đúc phi 508 dn500 dày 12 ly 7, phi 610 Khác 18-11-2017 84
Ống thép đúc phi 168 dày 7 ly 11, phi 34 dn25 Khác 18-11-2017 79
Ống thép đúc phi 114 dày 6 ly, phi 65 dày 15 ly Khác 18-11-2017 84
Ống thép đúc phi 90 dn80 dày 5 ly 5, phi 610 Khác 18-11-2017 80
Ống thép đúc phi 325 dày 12 ly 7, phi 355 dày 11 ly Khác 18-11-2017 81
Ống thép đúc phi 406 dày 12 ly 7 sch40, phi 27 Khác 18-11-2017 73
a 36, Thép ống đúc phi 325 d300 mạ kẽm,thép ống phi 325 Khác 18-11-2017 86
Ống thép đúc phi 219 dày 12 ly 7, phi 168 sch40 Khác 18-11-2017 76
Thép ống đúc phi 325 dày 10 ly 31, phi 60 dày 4 ly Khác 18-11-2017 70
Ống thép đúc phi 406 dày 12 ly 7, phi 508 dày 15 ly Khác 18-11-2017 66

Like để ủng hộ chúng tôi!

Like fanpage:
Like website:
Google +: