Rao vặt: Điện thoại

Tiêu đề rao vặt Khu vực Ngày gửi Lượt xem
Ống thép đúc phi 27 dày 3 ly, thép ống kẽm phi 34 Khác 01-12-2017 16
Ống thép đúc phi 168 dày 7 ly 11, phi 273 sch40 Khác 01-12-2017 15
Ống thép đúc phi 325 dày 10 ly 31, phi 114 dày 6 ly Khác 01-12-2017 13
Ống thép đúc phi 406 dày 12 ly 7, phi 141 dày 6 ly 6 sch40 Khác 01-12-2017 14
Ống thép đúc phi 355 dày 11 ly, phi 48 dày 3 ly 7 Khác 01-12-2017 14
Ống thép đúc phi 219 day 8 ly 18, phi 34, phi 508 Khác 01-12-2017 13
Ống thép đúc phi 273 dày 9 ly 27 sch40, phi 168 Khác 01-12-2017 13
Ống thép đúc phi 406, phi 27, phi 508 sch40, phi 325 Khác 01-12-2017 15
Ống thép đúc phi 60, phi 219 dày 8 ly 18, phi 141 Khác 01-12-2017 14
Ống thép đúc phi 34, phi 406 dày 12 ly 7, phi 48 Khác 01-12-2017 14
Ống thép đúc phi 27, phi 273, phi 168, phi 406 sch40 Khác 01-12-2017 13
Ống thép đúc phi 27, phi 48 dn40, phi 168 Khác 30-11-2017 9
Ống thép đúc phi 141 dày 6 ly 6 sch40, phi 219 Khác 30-11-2017 11
Ống thép đúc phi 325 dày 10 ly 31, phi 406 Khác 30-11-2017 13
Ống thép đúc phi 355 dày 11 ly, phi 273 sch40 Khác 30-11-2017 14
Ống thép đúc phi 48 dày 3 ly 7, phi 60 sch40 Khác 29-11-2017 12
Ống thép đúc phi 273 dày 9 ly 27 sch40, phi 21 Khác 29-11-2017 15
Ống thép đúc phi 406 dày 12 ly 7, phi 34 sch40 Khác 29-11-2017 12
Ống thép đúc phi 508 dày 12 ly 7, phi 355 dày 11 ly Khác 29-11-2017 16
Ống thép đúc phi 76 dày 5 ly, phi 168 dày 7 ly 11 Khác 29-11-2017 12

Like để ủng hộ chúng tôi!

Like fanpage:
Like website:
Google +: